Nowi kapłani i diakoni w IBP

Nowi kapłani i diakoni w IBP

Dnia 23 czerwca 2018 roku, w Wigilię Narodzenia św. Jana Chrzciciela w kościele św. Eligiusza w Bordeaux J. Em. ks. kard. Raymond Leo Burke udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom oraz święceń diakonatu dwóm subdiakonom Instytutu Dobrego Pasterza.

Wśród nowych kapłanów IBP, którzy następnego dnia w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela odprawili pierwsze Msze święte prymicyjne w parafii w Bordeaux, jest jeden Portugalczyk – ks. Antonio Borges i trzech Francuzów – ks. Maxime Quinquis, ks. Marin Cottard i ks. Samuel Desmet. Nowi diakoni – dk. Serge Christian Vallet i dk. Loïc Cassiope – również pochodzą z Francji.

Po uroczystości święceń kapłańskich i diakonatu oraz pierwszych Mszach świętych nowych księży, nowo wyświęceni wraz z pozostałymi księżmi i seminarzystami wrócili do seminarium w Courtalain, by uczestniczyć w zorganizowanym tam spotkaniu teologicznym poświęconym tematyce Soboru Watykańskiego II z udziałem J. Em. Kard. Burke’a.

Spotkanie teologiczne – Sobór Watykański II

Spotkanie teologiczne – Sobór Watykański II

W dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza w Courtalain odbędzie się spotkanie teologiczne poświęcone duszpasterstwu po 50. latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Wśród prelegentów jest J. Em. kard. Raymond Burke, który dwa dni wcześniej udzieli święceń kapłańskich i diakonatu w Instytucie Dobrego Pasterza oraz ks. Philippe Laguérie, Superior Generalny IBP, a także wielu innych zaproszonych gości z różnych krajów, jak np. Prof. Roberto de Mattei. Pośród nich jest także Polak – ks. Mateusz Markiewicz, Sekretarz Generalny Instytutu Dobrego Pasterza.

W konferencjach wezmą udział księża i klerycy Instytutu Dobrego Pasterza oraz zaproszeni goście.

Ze wstępu do konferencji:

„Po więcej niż 50. latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II (1962-1965) może wydawać się nieco archaicznym pochylanie się na nowo nad tekstami soborowymi. Ich krytyka została już dokonana w różnych aspektach, a debaty z XX wieku, nierzadko ideologiczne, zdają się być już raczej zaliczanymi do dysput historycznych niż do zagadnień aktualnych. Niemniej jednak, jedna z głównych misji towarzyszących założeniu Instytutu Dobrego Pasterza – polegająca na wyrażaniu, wedle naszych możliwości, «konstruktywnej krytyki», tj. krytyki teologicznej i łagodnej, tego znaczącego wydarzenia współczesnej historii Kościoła – przedstawia niewątpliwe znaczenie poruszenia tego tematu w aktualnym aspekcie konsekwencji duszpasterskich poszczególnych dokumentów soborowych.
Konferencje profesorskie, jak również prace studenckie, które zostaną zaprezentowane w ciągu tych dni zajęć letnich, mają stopniowo zachęcić każdego z uczestników do podjęcia przenikliwej i pogłębionej refleksji nad niektórymi aspektami duszpasterskimi reform soborowych. Mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do formacji przenikliwych pasterzy dla naszego Instytutu, lecz uczestniczyć także, w naszym zasięgu, w prawdziwej odnowie w Kościele i dla Kościoła”

Program

KONFERENCJE

J. Em. kard. Raymond Burke„Co zostało z Prawa Kanonicznego 50 lat po Soborze?”

Ks. Philippe Laguérie, Superior Generalny IBP – „Charyzma Dobrego Pasterza wobec wyzwań współczesnego duszpasterstwa”

Prof. Serafino Lanzetta„Natura duszpasterska sui generis ostatniego Soboru i jej skutki w teologii”

Prof. Roberto de Mattei„Aktualne kwestie moralne i ich podstawy w dokumentach soborowych”

Ks. Claude Barthe„Jakie duszpasterstwo 50 lat po «Sacrosanctum Concilium»?”

M. Laurent Dandrieu„Migrant, nowa sylwetka teologiczna”

Don Nicola Bux„Utrata wiary w sakramentach i kryzys Kościoła po Soborze Watykańskim II”

Ks. Christophe Héry IBP „Jak przywrócić krytykę konstruktywną Soboru? Magisterium i Tradycja po Soborze Watykańskim I: przykład problemu niewłaściwie przedstawionego”

Ks. Matthieu Raffray IBP „Kościół i Świat: potrafić czytać świadomie «znaki czasu» przywołane przez «Gaudium et Spes»”

POZOSTAŁE PRACE

Ks. Rémy Balthazard IBP – „Ruch liturgiczny i jego wpływ na «Sacrosanctum Consilium»”

Ks. Daniel Pinheiro IBP„Magisterium Kościoła współczesnego i jego podstawy”

Ks. Pedro Gubitoso IBP„Pojęcie «Ludu Bożego» – nowa podstawa dialogu ekumenicznego?”

Ks. Mateusz Markiewicz IBP„Kapłaństwo wspólne wiernych i kapłaństwo ministerialne w nauczaniu papieża Franciszka”

Ks. Samuel Desmet IBP„Podejście trynitarne jako structura Objawienia w «Dei Verbum»”

Ks. Marin Cottard IBP „Miejsce obserwatorów niebędących katolikami w redakcji «Dei Verbum»”

 

 

 

 

Święcenia w Bordeaux 2018

Święcenia w Bordeaux 2018

W sobotę, 23 czerwca 2018 roku w Wigilię Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w kościele św. Eligiusza w Bordeaux J. Em. Raymond Leo kard. Burke udzieli święceń kapłańskich czterem diakonom Instytutu Dobrego Pasterza. Wśród nich jest jeden Portugalczyk – dk. Antonio Borges oraz trzech Francuzów – dk. Marin Cottard, dk. Samuel Desmet i dk. Maxime Quinquis.

Tego samego dnia święcenia diakonatu z rąk kardynała przyjmie dwóch Francuzów – sd. Serge Christian Vallet oraz sd. Loïc Cassiope.

Święcenia – Sitientes 2018

Święcenia – Sitientes 2018

W sobotę „Sitientes”, 17 marca 2018 roku podczas uroczystej Mszy świętej pontyfikalnej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Courtalain J. E. ks. Abp François Bacqué, arcybiskup tytularny Gradisca, udzielił święceń diakonatu, subdiakonatu, akolitatu, egzorcystatu, lektoratu i ostiariatu klerykom Instytutu Dobrego Pasterza studiującym w Seminarium Św. Wincentego a Paulo w Courtalain.

Prosimy o modlitwę w intencji duchownych wezwanych do pełnienia kolejnych posług w Kościele.

Kilka zdjęć z tej uroczystości…

Święcenia w seminarium IBP

Święcenia w seminarium IBP

W sobotę przed I. Niedzielą Męki Pańskiej („Sitientes”), 17 marca 2018 roku J.E. ks. Abp François Bacqué udzieli święceń niższych oraz subdiakonatu i diakonatu klerykom Instytutu Dobrego Pasterza.

Ośmiu kleryków (pochodzących z Francji, Włoch, Anglii, Polski i Kongo) przyjmie święcenia ostiariatu i lektoratu, pięciu kleryków (dwóch Francuzów, dwóch Brazylijczyków i jeden Polak) święcenia egzorcystatu i akolitatu, dwóch Francuzów otrzyma święcenia subdiakonatu i jeden subdiakon (Francuz) święcenia diakonatu.

Uroczysta Msza święta zostanie odprawiona o godz. 9:30 w kościele parafialnym w Courtalain.

Prosimy o modlitwę w intencji przygotowujących się do święceń!

Tonsura 2018

Tonsura 2018

W piątek, 2 lutego 2018 roku, w święto Oczyszczenia NMP ośmiu seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza przyjęło z rąk Superiora Generalnego strój duchowny i tonsurę, poprzez którą zostali włączeni do duchowieństwa katolickiego. Wśród naszych nowych kleryków jest dwóch Polaków – Łukasz i Jan oraz dwóch Francuzów, dwóch Kolumbijczyków i dwóch Brazylijczyków.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości…

Dzień po tonsurze, zgodnie z seminaryjnym zwyczajem, był dniem wolnym dla wszystkich seminarzystów. Polscy klerycy odwiedzili w sobotę Abbayé Notre-Dame de la Coudre oraz katedrę w Le Mans…

Tonsura w seminarium Instytutu Dobrego Pasterza

Tonsura w seminarium Instytutu Dobrego Pasterza

W piątek, 2 lutego 2018 roku, w święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, ośmiu seminarzystów pierwszego roku Seminarium Św. Wincentego a Paulo w Courtalain przyjmie tonsurę, poprzez którą zostaną włączeni do duchowieństwa katolickiego, a także strój duchowny.

Uroczystą Mszę świętą o godz. 9:30 odprawi Superior Generalny Instytutu Dobrego Pasterza, ks. Philippe Laguèrie.

Wśród kandydatów do tonsury jest dwóch Francuzów, dwóch Brazylijczyków, dwóch Kolumbijczyków i dwóch Polaków – Łukasz i Jan.

Prosimy o modlitwę w ich intencji, szczególnie w czasie rekolekcji, w których będą uczestniczyć w tygodniu poprzedzającym tonsurę (29.01 – 01.02).

Kolejni Polacy w seminarium IBP

Kolejni Polacy w seminarium IBP

W połowie września, po trwających od początku lipca wakacjach, do Seminarium Św. Wincentego a Paulo w Courtalain wrócili klerycy Instytutu Dobrego Pasterza, wśród nich jeden Polak – kl. Przemysław.

W sobotę 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, dwunastu kandydatów z różnych krajów rozpocznie rok propedeutyczny w seminarium IBP. Dwóch z nich pochodzi z Polski – Łukasz z Archidiecezji Częstochowskiej i Jan z Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Prosimy o modlitwę w intencji naszych seminarzystów, a także o kolejne liczne powołania do Instytutu Dobrego Pasterza.

 

Prymicje x. Michała Świętka IBP

Prymicje x. Michała Świętka IBP

Ks. Michał Świętek IBP, który 1 lipca w Bordeaux przyjął świecenia kapłańskie, odprawi Msze święte prymicyjne kolejno w następujących miejscach w Polsce:

  • 9 lipca o godz. 10:30 w kaplicy pw. Najświętszego Imienia Maryi i św. Stanisława męczennika w Białymstoku, gdzie wraz z ks. Grzegorzem Śniadochem IBP będzie pracować
  • 16 lipca o godz. 13:30 w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, gdzie posługę duszpasterską pełni ks. Karol Załęski IBP
  • 23 lipca o godz. 14:30 w kościele pw. św. Mikołaja w Tarczynie, w swojej parafii rodzinnej
  • 30 lipca w kościele ss. Benedyktynek w Łomży
  • 20 sierpnia o godz. 9:30 w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie (dolny kościół)
  • 27 sierpnia o godz. 14:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy

O innych Mszach prymicyjnych będziemy informować, gdy zostaną zaplanowane.

Serdecznie zapraszamy do obecności na Mszach prymicyjnych ks. Michała i prosimy o modlitwę w jego intencji.

Nowi kapłani w Instytucie!

Nowi kapłani w Instytucie!

1 lipca 2017 roku, w uroczystość Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa, dziewięciu alumnów Wyższego Seminarium Św. Wincentego a Paulo w Courtalain przyjęło święcenia wyższe. W kościele św. Eligiusza w Bordeaux J. E. ks. bp. Juan Ignacio Arrieta, sekretarz Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych wyświęcił pięciu nowych kapłanów, trzech diakonów i jednego subdiakona dla Instytutu Dobrego Pasterza.

Wśród nowych kapłanów Instytutu jest Polak – ks. Michał Świętek IBP. Pochodzący z Archidiecezji Warszawskiej kapłan podejmie pracę duszpasterską w Białymstoku, gdzie od kilku lat posługuje już ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Tam też w niedzielę, 9 lipca o godz. 10:30 ks. Michał odprawi Mszę świętą prymicyjną.

Księdzu Michałowi serdecznie gratulujemy, życząc Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask do wypełniania powierzonych mu obowiązków.

Pozostali kapłani pochodzą z różnych krajów: Xavier Champagne-Deuve (Francja), Ivan Chudzik (Brazylia), Marcos Vinicius Mattke (Brazylia), José-Maria Egurrola (Hiszpania).

Jeden z nowych diakonów pochodzi z Portugalii, pozostali zaś diakoni i subdiakon (na zdjęciu od lewej strony) pochodzą z Francji.

 

Prosimy o gorliwą modlitwę w intencji nowych kapłanów, diakonów i subdiakona!!!