Seminarium Duchowne Św. Wincentego a Paulo

Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza znajduje się we Francji w diecezji Chartres, w małej miejscowości Courtalain. Budynek seminarium znajduje się na terenie posiadłości Markiza de Gontaut-Biron. Alumni mają zapewnione doskonałe warunki, aby studiować filozofię i teologię przygotowując się do przyszłej pracy kapłańskiej. Seminarium jest otoczone wielkim parkiem i lasami, gdzie seminarzyści mogą znaleźć spokój i ciszę. Języki wykładowe to francuski i łacina. Od kandydatów do seminarium wymagana jest znajomość przynajmniej języka francuskiego w stopniu podstawowym.

Przyszli kapłani odbywają formację, która trwa 6 lat. W tym czasie młodzi mężczyźni w skupieniu oddają się modlitwie i nauce. Codziennie wspólnie uczestniczą we Mszy Świętej, wspólnie też odmawiają godziny brewiarzowe i Różaniec. Rozmyślanie poranne, comiesięczny dzień skupienia i coroczne sześciodniowe rekolekcje zapewniają solidną formację duchową i pielęgnują życie wewnętrzne. Ich droga do kapłaństwa prowadzi tradycyjnie przez osiem stopni: tonsurę, przez którą zostają włączeni do grona kleru, ostiariusza, lektora, egzorcysty, akolity, subdiakona i diakona. Na końcu poprzez święcenia prezbiteratu, zostają na wieki kapłanami Jezusa Chrystusa.

Stopnie formacji seminaryjnej
Stopnie święceń w tradycyjnym rycie rzymskim

Formacja kleryków opiera się na Ratio fundamentalis, wydanej 6 stycznia 1970 r. przez Kongregację ds. Seminariów. Według tych zasad alumni uczą się filozofii klasycznej, a Summa Teologiczna i filozofia św. Tomasza z Akwinu jest podstawą nauczania jak to również zaleca Kodeks Prawa Kanonicznego: „wykłady teologii dogmatycznej, oparte są zawsze na słowie Bożym pisanym, łącznie ze świętą Tradycją, przy pomocy których alumni wnikają w tajemnice zbawienia, zwłaszcza za nauczycielem Tomaszem” (Kan 252). Przyszli księża nabywają ponadto gruntownej znajomości tekstów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, Pisma Świętego i Ojców Kościoła, a także podstawy śpiewu kościelnego i ceremonii liturgicznych, tak, by mogli w przyszłości godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

Kształcenie przyszłych kapłanów odbywa się w dwóch etapach:

   Etap I – Rok propedeutyczny i studium filozofii

Alumni poznają podstawy duchowości oraz pilnie studiują filozofię klasyczną oraz historię filozofii. Do tego dochodzi m.in. logika, filozofia przyrody, ontologia, metafizyka i etyka. Oprócz tego odbywają intensywny kurs łaciny, śpiewu i opanowują podstawy liturgiki.

   Etap II – Studium świętej teologii

Po zapoznaniu się z podstawami duchowości i filozofii klasycznej, następuje etap studiów teologicznych. W tym czasie przyszli „dobrzy pasterze” studiują traktaty świętej teologii połączone z wieloma dodatkowymi wykładami objaśniającymi myśl współczesną. Wszystko ma być przeprowadzone w taki sposób, aby klerycy mieli solidne podstawy tomistyczne i jednocześnie rozumieli zawiłości współczesnych problemów i polemik, dotyczących naszej katolickiej wiary.

Czas formacji

Ważne jest, aby przyszli kapłani Instytutu, pełni entuzjazmu i dumni ze swojego zaangażowania dla Kościoła, mieli szanse ukończyć swoją formację w duchu rzymskiej romanitas. Studiowanie jest zawsze źródłem wielu łask i pozostawia na zawsze w sercach kapłanów znamię tego wielkiego przywileju, który otwiera ich umysły na spojrzenie głęboko katolickie.
Ponieważ Instytut prowadzi duszpasterstwo w parafiach, musi zatem jednocześnie odpowiedzieć na poważny kryzys intelektualny i kulturowy naszych czasów. Solidna formacja i szerokie spojrzenie jakie daje możliwość studiowania w kilku krajach będzie pomocą dla naszych kapłanów w szukaniu wyjścia z tego kryzysu.

Sposób formacji, studia za granicą, konieczność nauki języków obcych i specyfika posługi duszpasterskiej sprawiają że „dobrymi pasterzami” zostają naprawdę najlepsi – czyli ci, których Pan naprawdę powołał do naszego Instytutu, a których powołał tym też pobłogosławi i da im łaskę wytrwania.

Rektorem Seminarium Św. Wincentego a Paulo jest ks. Gian Strapazzon IBP (Brazylijczyk).

Pełną listę wykładowców i więcej informacji można znaleźć na seminaryjnej stronie internetowej.

seminairesaintvincent.fr

recteur@seminairesaintvincent.fr

Obecnie w seminarium Świętego Wincentego a Paulo do kapłaństwa przygotowuje się pięciu Polaków.