Dziękujemy za pomoc dla naszych kleryków!

Dziękujemy za pomoc dla naszych kleryków!

W niedzielę Dobrego Pasterza, nasze święto tytularne, pragniemy podziękować za nieustanne wsparcie duchowe i materialne okazywane naszym klerykom studiującym we Francji, które umożliwia im kontynowanie przygotowania do kapłaństwa w tych trudnych i niepewnych czasach. Deo gratias!

Klerycy dziękują za wszelkie okazane im wsparcie

Zapewniamy o naszej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach. Klerycy i księża pracujący w Seminarium modlą się w Waszej intencji codziennie, podczas porannego oficjum w kaplicy. Polski klerycy śpiewają w każdą środę nieszpory w intencji ich darczyńców.

Nagranie z niedzieli Dobrego Pasterza w Seminarium w Courtalain