Nowy Przełożony Dystryktu Europejskiego

Nowy Przełożony Dystryktu Europejskiego

21 września, w święto świętego Mateusza, Przełożony Generalny Instytutu Dobrego Pasterza, ksiądz Luis Gabriel Barrero Zabaleta, erygował kanonicznie Dystrykt Europejski naszego Instytutu. Dystrykt ten, obejmujący dzieła Instytutu w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Ugandzie, realizuje podział Instytutu na dystrykty przewidziany przez Statuty. Tworząc Dystrykt Europejski, Przełożony Generalny chciał zapewnić lepszą organizację naszych placówek oraz życia uświęcającego naszych kapłanów. Jednocześnie ten podział ma na celu ułatwienie sprawowanie władzy, promując zasadę subsydiarności.

Przełożony Generalny mianował Przełożonym tego nowego Dystryktu ks. Mateusza Markiewicza, który jest jednocześnie Sekretarzem Generalnym Instytutu. W wypełnianiu swoich obowiązków, Przełożony Dystryktu „musi wykorzystywać talenty i gorliwość swoich współbraci w realizacji zadań Instytutu […] Jest odpowiedzialny przed Przełożonym Generalnym za dobro wspólne Dystryktu; czuwa nad jednością doktrynalną i liturgiczną, oraz przewodzi w miłosierdziu między współbraćmi. […] Czuwa nad zdrowiem ducha i ciała swoich współbraci.” (Statuty V, 6)

Ksiądz Mateusz Markiewicz urodził się w 1989 roku we Wrocławiu. Po maturze wstąpił do Seminarium Świętego Wincentego a Paulo naszego Instytutu. Został wyświęcony na kapłana w 2014 roku w parafii Świętego Eligiusza w Bordeaux i był wikariuszem tej parafii przez cztery lata. W 2017 roku został mianowany Sekretarzem Generalnym. Od 2018 roku był formatorem w Seminarium Świętego Wincentego a Paulo, gdzie wykłada teologię. Uzyskał licencjat kanoniczny z teologii i prawa kanonicznego, a obecnie pracuje nad doktoratem z prawa kanonicznego.

Nowy Przełożony Dystryktu Europejskiego wśród Polskich kleryków Instytutu
Relacja ze święceń 2020

Relacja ze święceń 2020

W piątek, 3 lipca br. Jego Ekscelencja Czesław Kozon udzielił święceń niższych i subdiakonatu klerykom Instytutu Dobrego Pasterza w kościele św. Jana Chrzciciela w Courtalain. Wśród nowo wyświęconych jest jeden Polak, kl. Jan Andrzejewski, który przyjął święcenia egzorcystatu i akolitatu.

Polscy klerycy Instytutu Dobrego Pasterza z Jego Ekscelencją Czesławem Kozonem, Biskupem Kozonem oraz Sekretarzem Generalnym
Nagranie ze święceń niższych i subdiakonatu

Następnie w sobotę 4 lipca w kościele świętego Jakuba w Illiers-Combray zostało wyświęconych dwóch diakonów i sześciu kapłanów dla służby Kościołowi świętemu w Instytucie Dobrego Pasterza. Prosimy o modlitwę w ich intencji, aby byli wiernymi sługami i przyjaciółmi chrystusowymi.

„Jam non dicam vos servos, sed amicos”

Pontificale Romanum
Wśród nowo wyświęconych kapłanów jest ks. Mathias Moskva, Brazylijczyk polskiego pochodzenia (na zdjęciu z ceremoniarzem Mszy święceń)
Nagranie z Mszy święceń kapłańskich i diakonatu w Illiers-Combray
Święcenia 2020

Święcenia 2020

Z radością informujemy, że w najbliższych dniach Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Czesław Kozon, Biskup Kopenhaski udzieli święceń niższych i wyższych klerykom Instytutu Dobrego Pasterza.

Stopnie święceń w tradycyjnym rycie rzymskim

W piątek, 3 lipca 2020 roku, podczas Mszy świętej prałackiej o godz. 9:30 w kościele św. Jana Chrzciciela w Courtalain, święcenia przyjmą:

Ostiariat i Lektorat

kl. Jeison Casalinas (Kolumbia)

kl. Felipe de Alencar (Brazylia)

kl. Raul Regula (Brazylia)

kl. Julian Aponte (Kolumbia)

kl. Jean Cuchet (Francja)

Egzorcystat i Akolitat

kl. Vilhelm Torbiorn (Francja)

kl. Cristhian Nivia (Kolumbia)

kl. Abner Cortés (Kolumbia)

kl. Leonardo Carvalho (Brazylia)

kl. Jan Andrzejewski (Polska)

Subdiakonat

kl. Florian Gaussin (Francja)

kl. Arnaud Forestier (Francja)

kl. Eryc dos Santos (Brazylia)


Następnego dnia, w sobotę, 4 lipca 2020 roku, podczas uroczystej Mszy świętej pontyfikalnej o godz. 9:30 w kościele św. Jakuba Apostoła w Illiers-Combray, Ksiądz Biskup udzieli święceń diakonatu i kapłańskich ośmiu klerykom Instytutu.

Diakonat

sdk. Arnaud Forestier (Francja)

sdk. Eryc dos Santos (Brazylia)

Święcenia kapłańskie

dk. Juan-Pablo Donoso (Chile)

dk. Loic Cassiope (Francja)

dk. Mathias Moskva (Brazylia, Polak z pochodzenia)

dk. Lucas Altmayer (Brazylia)

dk. William Mora (Kolumbia)

dk. Gian Strapazzon (Brazylia)


Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich kandydatów do święceń, szczególnie tych którzy w najbliższą sobotę przyjmą święcenia kapłańskie.

Koronawirus : Dobry Pasterz przychodzi do Was

Koronawirus : Dobry Pasterz przychodzi do Was

W tym czasie epidemii Dobry Pasterz przychodzi do Was!

Wobec ogłoszonego we Francji stanu wyjątkowego związanego z zakazem opuszczania miejsca zamieszkania, księża i klerycy z Seminarium Świętego Wincentego a Paulo w Courtalain przygotowali cały program transmisji, aby jak najlepiej towarzyszyć wiernym w tym szczególnym czasie. Codzienne transmisje z Mszy świętych i nabożeństw oraz katechizm dla dzieci i konferencje dla dorosłych – oto co proponuje dodatkowo Instytut Dobrego Pasterza na czas pandemii koronawirusa.

Także na polskiej stronie Instytutu będziemy w tym czasie udostępniać codzienne transmisje z Mszy świętych i nabożeństw oraz w miarę możliwości i inne nagrania, aby wspierać wiernych w tych trudnych okolicznościach:


Dla tych, którzy posługują się językiem francuskim, podajemy link do oficjalnej strony Instytutu Dobrego Pasterza:


Zapewniamy o nieustannej modlitwie za Was i we wszystkich Waszych intencjach. W Seminarium w Courtalain za pozwoleniem Biskupa miejsca odprawiane są codzienne Msze wotywne o oddalenie zarazy oraz procesje pokutne ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych. Zachęcamy do włączania się w modlitwę i praktyki pokutne w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu, pamiętając o zbliżających się Świętach Wielkanocnych.

Święcenia niższe i subdiakonatu 2020

Święcenia niższe i subdiakonatu 2020

Święcenia odbędą się w późniejszym terminie!

W sobotę przed Niedzielą Męki Pańskiej, 28 marca 2020 roku, J. E. Ksiądz Biskup Atanazy Schneider, biskup tytularny Celeriny udzieli święceń niższych i subdiakonatu w Instytucie Dobrego Pasterza.

Uroczysta Msza święta pontyfikalna rozpocznie się o godz. 9:30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Courtalain.

Zaproszenie na święcenia

Pierwsze święcenia niższe – ostiariat i lektorat – przyjmie pięciu kleryków drugiego roku seminarium Instytutu Dobrego Pasterza oraz jeden z braci ze zgromadzenia świętego Wincentego Fereriusza.

Święcenia egzorcystatu i akolitatu przyjmie pięciu kleryków trzeciego roku seminarium Instytutu Dobrego Pasterza, wśród nich jeden Polak – kl. Jan Andrzejewski IBP.

Święcenia subdiakonatu przyjmie dwóch kleryków piątego roku seminarium Instytutu Dobrego Pasterza oraz jeden z kleryków Bractwa Świętego Wincentego Fereriusza.

Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich kandydatów do święceń.

Tonsura 2020

Tonsura 2020

W sobotę, 1 lutego 2020 roku sześciu kleryków pierwszego roku Seminarium Świętego Wincentego a Paulo w Courtalain przyjęło strój duchowny i tonsurę z rąk Przełożonego Generalnego Instytutu Dobrego Pasterza.

Wśród nowych duchownych Kościoła jest czterech Brazylijczyków i dwóch Polaków:

 • kl. Grzegorz Król (Siedlce, Polska)
 • kl. Julio Guerra (Belém, Brazylia)
 • kl. Renato Corrêa (Guarapuava, Brazylia)
 • kl. Pedro Scomparin (Bebedouro, Brazylia)
 • kl. Michał Gójski (Halinów, Polska)
 • kl. Vinícius Furtado (São Paulo, Brazylia)

Prosimy o modlitwę w intencji nowych duchownych, którzy wstąpili na drogę przygotowania do kapłaństwa.

Kilka zdjęć uroczystości Pierwszej Tonsury:

Zdjęcia z wyjazdu polskich kleryków w poniedziałek po tonsurze…

Obłóczyny i Tonsura 2020

Obłóczyny i Tonsura 2020

Dnia 1 lutego 2020 roku, podczas uroczystej Mszy świętej o Niepokalanym Sercu NMP, ksiądz Luis Gabriel Barrero, Przełożony Generalny Instytutu Dobrego Pasterza, przyjmie do stanu duchownego sześciu kleryków pierwszego roku Seminarium Świętego Wincentego a Paulo w Courtalain, przez co staną się oni członkami czasowymi naszego zgromadzenia.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w kościele parafialnym w Courtalain uroczystym śpiewem hymnu Veni Creator oraz poświeceniem i przyjęciem stroju duchownego, po którym zostanie odprawiona Msza święta z obrzędami Pierwszej Tonsury, która oznacza włączenie do duchowieństwa i stanowi pierwszy etap przygotowania do kapłaństwa.

Wśród kandydatów do stanu duchownego jest czterech Brazylijczyków oraz dwóch Polaków – Grzegorz Król (Siedlce) i Michał Gójski (Halinów).

Sześciu przyszłych duchownych rozpoczęło w niedzielę rekolekcje przygotowujące do tego ważnego na ich drodze powołania wydarzenia. Prosimy o modlitwę w ich intencji, szczególnie w czasie trwających do piątku rekolekcji.

Stopnie święceń w tradycyjnym rycie rzymskim, które poprzedza tonsura
Ks. Barrero nowym Przełożonym Generalnym IBP

Ks. Barrero nowym Przełożonym Generalnym IBP

W środę 28 sierpnia 2019 roku w godzinach popołudniowych członkowie Kapituły Generalnej Instytutu Dobrego Pasterza, zgromadzonej w Courtalain we Francji, wybrali nowego Przełożonego Generalnego, którym został ks. Luis Gabriel Barrero Zabaleta IBP, dotychczasowy przełożony domu Instytutu w Bogocie (Kolumbia). Na Asystentów Przełożonego Generalnego zostali wybrani ks. Paul Aulagnier IBP i ks. Yannick Vella IBP.

Powierzając ich pracę Naszemu Panu, Dobremu Pasterzowi oraz Niepokalanemu Sercu NMP, prosimy o modlitwę w intencji naszego nowego Przełożonego Generalnego i całego Instytutu Dobrego Pasterza, a także zebranej od 26 sierpnia w Courtalain Kapituły, która zajmie się dalej omawianiem ważnych dla naszego zgromadzenia spraw.

Prosimy także o modlitwę w intencji dotychczasowego Przełożonego Generalnego i Założyciela Instytutu Dobrego Pasterza, księdza Filipa Laguèrie IBP, dziękując za jego wieloletnią posługę.

Święcenia kapłańskie i diakonatu

Święcenia kapłańskie i diakonatu

W sobotę, 29 czerwca 2019 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, J. E. Ksiądz Arcybiskup François Bacqué udzieli święceń kapłańskich i diakonatu w kościele św. Eligiusza w Bordeaux.

Święcenia kapłańskie przyjmie dk. Serge-Christian Vallet (Francja).

Świecenia diakonatu przyjmą:

 • sdk. Mathias José Moskva (Brazylia)
 • sdk. Lucas Altmayer (Brazylia)
 • sdk. Gian Strapazzon (Brazylia)
 • sdk. Juan-Pablo Donoso Martin (Chile)
 • sdk. William Mora Morera (Kolumbia)

Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do święceń.