Zdjęcia ze święceń w Courtalain

Zdjęcia ze święceń w Courtalain

W sobotę, 6 kwietnia 2019 roku J. E. Abp Emery Kabongo Kanundowi podczas uroczystej Mszy świętej udzielił święceń niższych i subdiakonatu klerykom Instytutu Dobrego Pasterza w Courtalain we Francji.

Zdjęcia z uroczystości można znaleźć na stronie internetowej Seminarium Instytutu (link do zdjęć).

Wśród nowo wyświęconych jest jeden Polak – kl. Jan Andrzejewski IBP, który przyjął święcenia ostiariatu i lektoratu.

Wszystkich nowo wyświęconych polecamy waszej modlitwie.

Święcenia w Seminarium w Courtalain

Święcenia w Seminarium w Courtalain

Dnia 6 kwietnia 2019 roku w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Courtalain we Francji, J. E. ks. Abp Emery Kabongo Kanundowi udzieli święceń niższych i subdiakonatu klerykom Seminarium Św. Wincentego a Paulo Instytutu Dobrego Pasterza.

Święcenia subdiakonatu przyjmą:

 • kl. Mathias José Moskva (Brazylia/Polska)
 • kl. Lucas Altmayer (Brazylia)
 • kl. Gian Strapazzon (Brazylia)
 • kl. Juan-Pablo Donoso Martin (Chile)
 • kl. William Mora Morera (Kolumbia)

Święcenia egzorcystatu i akolitatu przyjmą:

 • kl. Thomas Julien (Francja)
 • kl. Alexandre Saphy (Francja)
 • kl. Joseph Cuchet (Francja)
 • kl. Sebastian Crawford (Anglia)

Święcenia ostiariatu i lektoratu przyjmą:

 • kl. Jan Andrzejewski (Polska)
 • kl. Leonardo Carvalho (Brazylia)
 • kl. Abner de Jesús Cortés Rodríguez (Kolumbia)
 • kl. Leonardo Shoiti Nakahara Kimura (Brazylia)
 • kl. Vitor Monteiro Raimondi (Brazylia)
 • kl. Cristhian Nivia (Kolumbia)
 • kl. Vilhelm Torbiörn (Francja)

Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do swieceń, w sposób szczególny w czasie rekolekcji, które odbędą w czwartym tygodniu Wielkiego Postu.

Dom Instytutu Dobrego Pasterza w Warszawie

Dom Instytutu Dobrego Pasterza w Warszawie

Ksiądz Philippe Laguèrie IBP, Przełożony Generalny Instytutu Dobrego Pasterza, za zgodą J. Em. Kard. Kazimierza Nycza erygował kanonicznie w Warszawie pierwszy dom naszego zgromadzenia w Polsce, pod patronatem św. Józefa, Oblubieńca NMP.

Tym samym Instytut Dobrego Pasterza jest drugim zgromadzeniem tradycyjnym działającym oficjalnie w Polsce (tak jak Bractwo Kapłańskie Św. Piotra).

Przełożonym nowego domu został mianowany ks. Wojciech Pobudkowski IBP.

W wtorek, 19 marca 2019 roku o godz. 18:00 w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie zostanie z tej okazji odprawiona Msza święta ku czci św. Józefa, podczas której kazanie wygłosi ks. Grzegorz Śniadoch IBP.

Prosimy o opiekę św. Józefa nad nowym domem i całym Instytutem Dobrego Pasterza!

Niechaj zasługi Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej wspomogą, nas, prosimy Cię Panie, aby to, czego własnemi siłami otrzymać nie możemy, za jego wstawiennictwem było nam dane.

Kolekta z uroczystości św. Józefa (19 marca)

Święcenia subdiakonatu

Święcenia subdiakonatu

Wczoraj, 1 grudnia 2018 roku kl. Przemysław Karczmarek IBP przyjął święcenia subdiakonatu z rąk J. E. Dominika Rey, biskupa diecezji Fréjus-Toulon.

Nowemu subdiakonowi serdecznie gratulujemy i prosimy o modlitwę w jego intencji…

Nowi kapłani i diakoni w IBP

Nowi kapłani i diakoni w IBP

Dnia 23 czerwca 2018 roku, w Wigilię Narodzenia św. Jana Chrzciciela w kościele św. Eligiusza w Bordeaux J. Em. ks. kard. Raymond Leo Burke udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom oraz święceń diakonatu dwóm subdiakonom Instytutu Dobrego Pasterza.

Wśród nowych kapłanów IBP, którzy następnego dnia w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela odprawili pierwsze Msze święte prymicyjne w parafii w Bordeaux, jest jeden Portugalczyk – ks. Antonio Borges i trzech Francuzów – ks. Maxime Quinquis, ks. Marin Cottard i ks. Samuel Desmet. Nowi diakoni – dk. Serge Christian Vallet i dk. Loïc Cassiope – również pochodzą z Francji.

Po uroczystości święceń kapłańskich i diakonatu oraz pierwszych Mszach świętych nowych księży, nowo wyświęceni wraz z pozostałymi księżmi i seminarzystami wrócili do seminarium w Courtalain, by uczestniczyć w zorganizowanym tam spotkaniu teologicznym poświęconym tematyce Soboru Watykańskiego II z udziałem J. Em. Kard. Burke’a.

Spotkanie teologiczne – Sobór Watykański II

Spotkanie teologiczne – Sobór Watykański II

W dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza w Courtalain odbędzie się spotkanie teologiczne poświęcone duszpasterstwu po 50. latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Wśród prelegentów jest J. Em. kard. Raymond Burke, który dwa dni wcześniej udzieli święceń kapłańskich i diakonatu w Instytucie Dobrego Pasterza oraz ks. Philippe Laguérie, Superior Generalny IBP, a także wielu innych zaproszonych gości z różnych krajów, jak np. Prof. Roberto de Mattei. Pośród nich jest także Polak – ks. Mateusz Markiewicz, Sekretarz Generalny Instytutu Dobrego Pasterza.

W konferencjach wezmą udział księża i klerycy Instytutu Dobrego Pasterza oraz zaproszeni goście.

Ze wstępu do konferencji:

„Po więcej niż 50. latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II (1962-1965) może wydawać się nieco archaicznym pochylanie się na nowo nad tekstami soborowymi. Ich krytyka została już dokonana w różnych aspektach, a debaty z XX wieku, nierzadko ideologiczne, zdają się być już raczej zaliczanymi do dysput historycznych niż do zagadnień aktualnych. Niemniej jednak, jedna z głównych misji towarzyszących założeniu Instytutu Dobrego Pasterza – polegająca na wyrażaniu, wedle naszych możliwości, «konstruktywnej krytyki», tj. krytyki teologicznej i łagodnej, tego znaczącego wydarzenia współczesnej historii Kościoła – przedstawia niewątpliwe znaczenie poruszenia tego tematu w aktualnym aspekcie konsekwencji duszpasterskich poszczególnych dokumentów soborowych.
Konferencje profesorskie, jak również prace studenckie, które zostaną zaprezentowane w ciągu tych dni zajęć letnich, mają stopniowo zachęcić każdego z uczestników do podjęcia przenikliwej i pogłębionej refleksji nad niektórymi aspektami duszpasterskimi reform soborowych. Mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do formacji przenikliwych pasterzy dla naszego Instytutu, lecz uczestniczyć także, w naszym zasięgu, w prawdziwej odnowie w Kościele i dla Kościoła”

Program

KONFERENCJE

J. Em. kard. Raymond Burke„Co zostało z Prawa Kanonicznego 50 lat po Soborze?”

Ks. Philippe Laguérie, Superior Generalny IBP – „Charyzma Dobrego Pasterza wobec wyzwań współczesnego duszpasterstwa”

Prof. Serafino Lanzetta„Natura duszpasterska sui generis ostatniego Soboru i jej skutki w teologii”

Prof. Roberto de Mattei„Aktualne kwestie moralne i ich podstawy w dokumentach soborowych”

Ks. Claude Barthe„Jakie duszpasterstwo 50 lat po «Sacrosanctum Concilium»?”

M. Laurent Dandrieu„Migrant, nowa sylwetka teologiczna”

Don Nicola Bux„Utrata wiary w sakramentach i kryzys Kościoła po Soborze Watykańskim II”

Ks. Christophe Héry IBP „Jak przywrócić krytykę konstruktywną Soboru? Magisterium i Tradycja po Soborze Watykańskim I: przykład problemu niewłaściwie przedstawionego”

Ks. Matthieu Raffray IBP „Kościół i Świat: potrafić czytać świadomie «znaki czasu» przywołane przez «Gaudium et Spes»”

POZOSTAŁE PRACE

Ks. Rémy Balthazard IBP – „Ruch liturgiczny i jego wpływ na «Sacrosanctum Consilium»”

Ks. Daniel Pinheiro IBP„Magisterium Kościoła współczesnego i jego podstawy”

Ks. Pedro Gubitoso IBP„Pojęcie «Ludu Bożego» – nowa podstawa dialogu ekumenicznego?”

Ks. Mateusz Markiewicz IBP„Kapłaństwo wspólne wiernych i kapłaństwo ministerialne w nauczaniu papieża Franciszka”

Ks. Samuel Desmet IBP„Podejście trynitarne jako structura Objawienia w «Dei Verbum»”

Ks. Marin Cottard IBP „Miejsce obserwatorów niebędących katolikami w redakcji «Dei Verbum»”

 

 

 

 

Święcenia w Bordeaux 2018

Święcenia w Bordeaux 2018

W sobotę, 23 czerwca 2018 roku w Wigilię Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w kościele św. Eligiusza w Bordeaux J. Em. Raymond Leo kard. Burke udzieli święceń kapłańskich czterem diakonom Instytutu Dobrego Pasterza. Wśród nich jest jeden Portugalczyk – dk. Antonio Borges oraz trzech Francuzów – dk. Marin Cottard, dk. Samuel Desmet i dk. Maxime Quinquis.

Tego samego dnia święcenia diakonatu z rąk kardynała przyjmie dwóch Francuzów – sd. Serge Christian Vallet oraz sd. Loïc Cassiope.

Święcenia – Sitientes 2018

Święcenia – Sitientes 2018

W sobotę „Sitientes”, 17 marca 2018 roku podczas uroczystej Mszy świętej pontyfikalnej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Courtalain J. E. ks. Abp François Bacqué, arcybiskup tytularny Gradisca, udzielił święceń diakonatu, subdiakonatu, akolitatu, egzorcystatu, lektoratu i ostiariatu klerykom Instytutu Dobrego Pasterza studiującym w Seminarium Św. Wincentego a Paulo w Courtalain.

Prosimy o modlitwę w intencji duchownych wezwanych do pełnienia kolejnych posług w Kościele.

Kilka zdjęć z tej uroczystości…

Święcenia w seminarium IBP

Święcenia w seminarium IBP

W sobotę przed I. Niedzielą Męki Pańskiej („Sitientes”), 17 marca 2018 roku J.E. ks. Abp François Bacqué udzieli święceń niższych oraz subdiakonatu i diakonatu klerykom Instytutu Dobrego Pasterza.

Ośmiu kleryków (pochodzących z Francji, Włoch, Anglii, Polski i Kongo) przyjmie święcenia ostiariatu i lektoratu, pięciu kleryków (dwóch Francuzów, dwóch Brazylijczyków i jeden Polak) święcenia egzorcystatu i akolitatu, dwóch Francuzów otrzyma święcenia subdiakonatu i jeden subdiakon (Francuz) święcenia diakonatu.

Uroczysta Msza święta zostanie odprawiona o godz. 9:30 w kościele parafialnym w Courtalain.

Prosimy o modlitwę w intencji przygotowujących się do święceń!

Tonsura 2018

Tonsura 2018

W piątek, 2 lutego 2018 roku, w święto Oczyszczenia NMP ośmiu seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza przyjęło z rąk Superiora Generalnego strój duchowny i tonsurę, poprzez którą zostali włączeni do duchowieństwa katolickiego. Wśród naszych nowych kleryków jest dwóch Polaków – Łukasz i Jan oraz dwóch Francuzów, dwóch Kolumbijczyków i dwóch Brazylijczyków.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości…

Dzień po tonsurze, zgodnie z seminaryjnym zwyczajem, był dniem wolnym dla wszystkich seminarzystów. Polscy klerycy odwiedzili w sobotę Abbayé Notre-Dame de la Coudre oraz katedrę w Le Mans…