Chwała Boża
Duszpasterstwo
Wieczne kapłaństwo
Służba prawdzie

O Instytucie

Benedykt XVIInstytut Dobrego Pasterza, którego powołanie było osobistą wolą Ojca Świętego Benedykta XVI, jest wspólnotą życia apostolskiego, mającą za swój szczególny charyzmat duszpasterstwo, którego źródłem jest liturgia rzymska w jej czcigodnym klasycznym rycie. Tę właśnie „nadzwyczajną formę rytu rzymskiego” papież jak „ojciec rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52) ponownie ukazał Kościołowi jako skarb prawdziwej Tradycji w Motu proprio Summorum Pontificum.

Instytut Dobrego Pasterza, jak ufamy, powstał z autentycznego wezwania Ducha Świętego i nie jest celem sam w sobie, ale jako taki jest służebnym narzędziem Kościoła katolickiego w dziele Nowej Ewangelizacji wszędzie tam, gdzie zostanie posłany.

Kapłani Instytutu Dobrego Pasterza pomagają biskupom w wypełnianiu ich apostolskiej misji. W sposób szczególny troszczą się, jako prawdziwi cooperatores veritatis, o czystość wiary przekazywanej wiernym, zwłaszcza tym przywiązanym do tradycyjnych form modlitwy i pobożności. Posługę tę, Instytut Dobrego Pasterza wypełnia nade wszystko poprzez solidną formację kapłańską opartą na klasycznych wzorcach duchowości, dyscypliny i ascetyki kapłańskiej, ze szczególnym umiłowaniem liturgii rzymskiej w rycie klasycznym, który to ryt „jest rytem własnym i wyłącznym” Instytutu.

Instytut Dobrego Pasterza należy do wielkiej rodziny żywej Tradycji, nad którą pasterską opiekę roztacza Pontyfikalna Komisja „Ecclesia Dei”, której sekretarzem jest J. E. ks. abp Guido Pozzo. Komisja „Ecclesia Dei” od 8 lipca 2009 roku, tj. od momentu ogłoszenia Motu proprio Ecclesiae unitatem, wchodzi w skład świętej Kongregacji Doktryny wiary, na czele której stoi J. Em. ks. kardynał Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ.

 

Czytaj dalej... 

Kapłani

Polacy w Instytucie Dobrego Pasterza

ks. Michał Świętek IBP

ks. Michał Świętek IBP

 

diakonat: 25.06.2016, abp François Bacqué

prezbiterat: 01.07.2017, bp Juan Ignacio Arrieta

apostolat: Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku

kontakt: michalswietek90@wp.pl

ks. Wojciech Pobudkowski IBP

ks. Wojciech Pobudkowski IBP

 

diakonat: 24.12.2015, bp Raymund Séguy

prezbiterat: 25.06.2016, abp François Bacqué

apostolat: Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Warszawie

kontakt: wojtekibp@gmail.com

ks. Mateusz Markiewicz IBP

ks. Mateusz Markiewicz IBP

 

diakonat: 06.12.2013, bp Athanasius Schneider ORC

prezbiterat: 27.06.2014, bp Giuseppe Sciacca

Sekretarz Generalny Instytutu Dobrego Pasterza

Profesor w Seminarium Św. Wincentego a Paulo

kontakt: mateuszmwroc@gmail.com

ks. Karol Załęski IBP

ks. Karol Załęski IBP

 

diakonat: 05.04.2014, abp Guido Pozzo

prezbiterat: 27.06.2014, bp Giuseppe Sciacca

apostolat: Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej

kontakt: karol.zet@onet.eu

ks. Grzegorz Śniadoch IBP

ks. Grzegorz Śniadoch IBP

 

diakonat: 23.02.2008, Luigi kard. de Magistris

prezbiterat: 11.10.2008, bp Maurice Gaidon

apostolat: Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku

kontakt: g.sniadoch@gmail.com

ks. Leszek Królikowski IBP

ks. Leszek Królikowski IBP

 

prezbiterat: 30.06.2001, bp Bernard Tissier de Mallerais (FSSPX)

w Instytucie Dobrego Pasterza od 2006 roku

mieszka w domu św. Klemensa w Rzymie

 

 

Dzieła

Dzieła apostolskie

Dzieła apostolskie

Księża Instytutu Dobrego Pasterza, pragnąc zapewnić młodzieży właściwe, katolickie wychowanie, angażują się w duszpasterstwo drużyn harcerskich a także duchową opiekę podczas pielgrzymek oraz różnych wyjazdów i obozów młodzieżowych.

Parafie i duszpasterstwa

Parafie i duszpasterstwa

Instytut Dobrego Pasterza pragnie służyć poprzez prowadzenie parafii personalnych i duszpasterstw, w których źródłem życia są liturgia i posługa sakramentalna w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz tradycyjne formy modlitwy i pobożności.

Szkoły katolickie

Szkoły katolickie

Instytut Dobrego Pasterza zakłada i prowadzi szkoły katolickie, w których dzieci i młodzież jest wychowywana w duchu prawdziwie katolickim wg klasycznych metod. Szkoła prawdziwie katolicka winna integralnie uzupełniać duszpasterstwo parafialne.

Domy rekolekcyjne

Domy rekolekcyjne

Instytut Dobrego Pasterza zakłada i prowadzi różnorakie ośrodki duszpasterskie i domy rekolekcyjne, gdzie nasi kapłani prowadzą szeroką działalność, m.in. organizując dni skupienia dla wiernych i rekolekcje w duchu św. Ignacego z Loyoli.

Seminarium

Jednym z głównych celów Instytutu Dobrego Pasterza jest zapewnienie młodym mężczyznom, których Bóg wezwał do swojej służby, solidnej formacji kapłańskiej w prawdziwie rzymskim duchu. Kładziemy na to szczególny nacisk, gdyż ów antyrzymski resentyment króluje obecnie w wielu seminariach i uniwersytetach katolickich. Jest to zjawisko tym bardziej niebezpieczne, gdyż nasiąkają nim młodzi klerycy – często zupełnie bez własnej winy – razem z błędami liberalizmu i modernizmu, które cechują studia w dużej liczbie współczesnych seminariów.

Instytut Dobrego Pasterza ma swoje Wyższe Seminarium Duchowne Św. Wincentego a Paulo, które jest domem formacyjnym przyszłych kapłanów Instytutu. Seminarium znajduje się we Francji w małej miejscowości Courtalain (diecezja Chartres).

 

Czytaj dalej...

Video

Film ze święceń kapłańskich w Bordeaux 25 czerwca 2016 roku

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY


Adresat wiadomości

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat

Treść wiadomości

INSTYTUT DOBREGO PASTERZA W POLSCE


kontakt@instytutdobregopasterza.pl

Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej
Tradycyjna Msza Święta w parafii Św. Floriana w Brwinowie

SUPERIOR GENERALNY

ks. Philippe Laguérie IBP


Dom Generalny
18, place Alexandre Rillié
28290 Courtalain, Francja
tel: +33 237988258
www.institutdubonpasteur.org

Map