Ks. Barrero nowym Przełożonym Generalnym IBP

Ks. Barrero nowym Przełożonym Generalnym IBP

W środę 28 sierpnia 2019 roku w godzinach popołudniowych członkowie Kapituły Generalnej Instytutu Dobrego Pasterza, zgromadzonej w Courtalain we Francji, wybrali nowego Przełożonego Generalnego, którym został ks. Luis Gabriel Barrero Zabaleta IBP, dotychczasowy przełożony domu Instytutu w Bogocie (Kolumbia). Na Asystentów Przełożonego Generalnego zostali wybrani ks. Paul Aulagnier IBP i ks. Yannick Vella IBP.

Powierzając ich pracę Naszemu Panu, Dobremu Pasterzowi oraz Niepokalanemu Sercu NMP, prosimy o modlitwę w intencji naszego nowego Przełożonego Generalnego i całego Instytutu Dobrego Pasterza, a także zebranej od 26 sierpnia w Courtalain Kapituły, która zajmie się dalej omawianiem ważnych dla naszego zgromadzenia spraw.

Prosimy także o modlitwę w intencji dotychczasowego Przełożonego Generalnego i Założyciela Instytutu Dobrego Pasterza, księdza Filipa Laguèrie IBP, dziękując za jego wieloletnią posługę.