Dzieła apostolskie

Dzieła apostolskie

Księża Instytutu Dobrego Pasterza, pragnąc zapewnić młodzieży właściwe, katolickie wychowanie, angażują się w duszpasterstwo drużyn harcerskich a także duchową opiekę podczas pielgrzymek oraz różnych wyjazdów i obozów młodzieżowych.

Parafie i duszpasterstwa

Parafie i duszpasterstwa

Instytut Dobrego Pasterza pragnie służyć poprzez prowadzenie parafii personalnych i duszpasterstw, w których źródłem życia są liturgia i posługa sakramentalna w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz tradycyjne formy modlitwy i pobożności.

Szkoły katolickie

Szkoły katolickie

Instytut Dobrego Pasterza zakłada i prowadzi szkoły katolickie, w których dzieci i młodzież jest wychowywana w duchu prawdziwie katolickim wg klasycznych metod. Szkoła prawdziwie katolicka winna integralnie uzupełniać duszpasterstwo parafialne.

Domy rekolekcyjne

Domy rekolekcyjne

Instytut Dobrego Pasterza zakłada i prowadzi różnorakie ośrodki duszpasterskie i domy rekolekcyjne, gdzie nasi kapłani prowadzą szeroką działalność, m.in. organizując dni skupienia dla wiernych i rekolekcje w duchu św. Ignacego z Loyoli.