Nowy Przełożony Dystryktu Europejskiego

Nowy Przełożony Dystryktu Europejskiego

21 września, w święto świętego Mateusza, Przełożony Generalny Instytutu Dobrego Pasterza, ksiądz Luis Gabriel Barrero Zabaleta, erygował kanonicznie Dystrykt Europejski naszego Instytutu. Dystrykt ten, obejmujący dzieła Instytutu w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Ugandzie, realizuje podział Instytutu na dystrykty przewidziany przez Statuty. Tworząc Dystrykt Europejski, Przełożony Generalny chciał zapewnić lepszą organizację naszych placówek oraz życia uświęcającego naszych kapłanów. Jednocześnie ten podział ma na celu ułatwienie sprawowanie władzy, promując zasadę subsydiarności.

Przełożony Generalny mianował Przełożonym tego nowego Dystryktu ks. Mateusza Markiewicza, który jest jednocześnie Sekretarzem Generalnym Instytutu. W wypełnianiu swoich obowiązków, Przełożony Dystryktu „musi wykorzystywać talenty i gorliwość swoich współbraci w realizacji zadań Instytutu […] Jest odpowiedzialny przed Przełożonym Generalnym za dobro wspólne Dystryktu; czuwa nad jednością doktrynalną i liturgiczną, oraz przewodzi w miłosierdziu między współbraćmi. […] Czuwa nad zdrowiem ducha i ciała swoich współbraci.” (Statuty V, 6)

Ksiądz Mateusz Markiewicz urodził się w 1989 roku we Wrocławiu. Po maturze wstąpił do Seminarium Świętego Wincentego a Paulo naszego Instytutu. Został wyświęcony na kapłana w 2014 roku w parafii Świętego Eligiusza w Bordeaux i był wikariuszem tej parafii przez cztery lata. W 2017 roku został mianowany Sekretarzem Generalnym. Od 2018 roku był formatorem w Seminarium Świętego Wincentego a Paulo, gdzie wykłada teologię. Uzyskał licencjat kanoniczny z teologii i prawa kanonicznego, a obecnie pracuje nad doktoratem z prawa kanonicznego.

Nowy Przełożony Dystryktu Europejskiego wśród Polskich kleryków Instytutu