Spotkanie teologiczne – Sobór Watykański II

Spotkanie teologiczne – Sobór Watykański II

W dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza w Courtalain odbędzie się spotkanie teologiczne poświęcone duszpasterstwu po 50. latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Wśród prelegentów jest J. Em. kard. Raymond Burke, który dwa dni wcześniej udzieli święceń kapłańskich i diakonatu w Instytucie Dobrego Pasterza oraz ks. Philippe Laguérie, Superior Generalny IBP, a także wielu innych zaproszonych gości z różnych krajów, jak np. Prof. Roberto de Mattei. Pośród nich jest także Polak – ks. Mateusz Markiewicz, Sekretarz Generalny Instytutu Dobrego Pasterza.

W konferencjach wezmą udział księża i klerycy Instytutu Dobrego Pasterza oraz zaproszeni goście.

Ze wstępu do konferencji:

„Po więcej niż 50. latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II (1962-1965) może wydawać się nieco archaicznym pochylanie się na nowo nad tekstami soborowymi. Ich krytyka została już dokonana w różnych aspektach, a debaty z XX wieku, nierzadko ideologiczne, zdają się być już raczej zaliczanymi do dysput historycznych niż do zagadnień aktualnych. Niemniej jednak, jedna z głównych misji towarzyszących założeniu Instytutu Dobrego Pasterza – polegająca na wyrażaniu, wedle naszych możliwości, «konstruktywnej krytyki», tj. krytyki teologicznej i łagodnej, tego znaczącego wydarzenia współczesnej historii Kościoła – przedstawia niewątpliwe znaczenie poruszenia tego tematu w aktualnym aspekcie konsekwencji duszpasterskich poszczególnych dokumentów soborowych.
Konferencje profesorskie, jak również prace studenckie, które zostaną zaprezentowane w ciągu tych dni zajęć letnich, mają stopniowo zachęcić każdego z uczestników do podjęcia przenikliwej i pogłębionej refleksji nad niektórymi aspektami duszpasterskimi reform soborowych. Mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do formacji przenikliwych pasterzy dla naszego Instytutu, lecz uczestniczyć także, w naszym zasięgu, w prawdziwej odnowie w Kościele i dla Kościoła”

Program

KONFERENCJE

J. Em. kard. Raymond Burke„Co zostało z Prawa Kanonicznego 50 lat po Soborze?”

Ks. Philippe Laguérie, Superior Generalny IBP – „Charyzma Dobrego Pasterza wobec wyzwań współczesnego duszpasterstwa”

Prof. Serafino Lanzetta„Natura duszpasterska sui generis ostatniego Soboru i jej skutki w teologii”

Prof. Roberto de Mattei„Aktualne kwestie moralne i ich podstawy w dokumentach soborowych”

Ks. Claude Barthe„Jakie duszpasterstwo 50 lat po «Sacrosanctum Concilium»?”

M. Laurent Dandrieu„Migrant, nowa sylwetka teologiczna”

Don Nicola Bux„Utrata wiary w sakramentach i kryzys Kościoła po Soborze Watykańskim II”

Ks. Christophe Héry IBP „Jak przywrócić krytykę konstruktywną Soboru? Magisterium i Tradycja po Soborze Watykańskim I: przykład problemu niewłaściwie przedstawionego”

Ks. Matthieu Raffray IBP „Kościół i Świat: potrafić czytać świadomie «znaki czasu» przywołane przez «Gaudium et Spes»”

POZOSTAŁE PRACE

Ks. Rémy Balthazard IBP – „Ruch liturgiczny i jego wpływ na «Sacrosanctum Consilium»”

Ks. Daniel Pinheiro IBP„Magisterium Kościoła współczesnego i jego podstawy”

Ks. Pedro Gubitoso IBP„Pojęcie «Ludu Bożego» – nowa podstawa dialogu ekumenicznego?”

Ks. Mateusz Markiewicz IBP„Kapłaństwo wspólne wiernych i kapłaństwo ministerialne w nauczaniu papieża Franciszka”

Ks. Samuel Desmet IBP„Podejście trynitarne jako structura Objawienia w «Dei Verbum»”

Ks. Marin Cottard IBP „Miejsce obserwatorów niebędących katolikami w redakcji «Dei Verbum»”