dk. Grzegorz Król IBP

dk. Grzegorz Król IBP

diakonat: 29.06.2024, Gerhard Ludwig kard. Müller

Alumn Seminarium Św. Wincentego a Paulo w Courtalain (Francja)

decyzją Przełożonego Generalnego przydzielony do Dystryktu Europejskiego

kontakt: gkrol89@gmail.com